Ajax-loader-64

游记加载中...

花溪

@茉ring

花溪

第1天
2015-02-12 周四

三角梅

山樱先春发,红蕊满霜枝。
幽处竟谁见,芳心空自知。
似夺朝日照,疑畏暖风吹。
欲问含彩意,恐惊轻薄儿。

山樱花

马缨丹

梅花

十一月中旬至扶风界见梅花
【唐】李商隐
匝路亭亭艳,非时裛裛香。
素娥惟与月,青女不饶霜。
赠远虚盈手,伤离适断肠。
为谁成早秀,不待作年芳。

二月春归风雨天,碧桃花下感流年。
残红尚有三千树,不及初开一朵鲜。
——清.袁枚:《题桃树》

桃花

待到山花烂漫时,她在丛中笑

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论