Ajax-loader-64

游记加载中...

วัดเชตวัน | 2012

@-----hazel

วัดเชตวัน | 2012

第1天
瓜拉雪兰莪
Kuala Selangor

位于马来西亚雪兰莪州八打灵再也市的泰佛寺庙Wat Chetawan (วัดเชตวัน)。

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论