Ajax-loader-64

游记加载中...

佛山行四

@风清云淡

佛山行四

第1天
2012-07-20 周五

可爱的猴子,可爱的人儿。共趣乐然!

峨眉山
Mount Emei Emeishan
峨眉山报国寺
Baoguo Temple
峨眉山生态猴区
Mt Emei Natural Ecology Monkey Reserve
峨眉山报国寺
Baoguo Temple
峨眉山金顶
E meishan Jinding Scenic Resort

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论