Ajax-loader-64

游记加载中...

2008 西班牙

@高饭饭

2008 西班牙

第1天
马德里
Madrid
马德里斗牛场
Plaza de Toros de Las Ventas
第2天
2008-05-24 周六
第3天
2008-05-25 周日
第4天
2008-05-26 周一
马德里斗牛场
Plaza de Toros de Las Ventas
第6天
2008-05-28 周三
圣家堂
La Sagrada Família
巴塞罗那
Barcelona
第7天
2008-05-29 周四
巴塞罗那
Barcelona
第9天
2008-05-31 周六
Las Palmas
第10天
2008-06-01 周日
拉斯帕玛斯
第11天
2008-06-02 周一
Las Palmas
第13天
2008-06-04 周三
第14天
2008-06-05 周四
Las Palmas
第15天
2008-06-06 周五
Las Palmas
Las Palmas

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论