Ajax-loader-64

游记加载中...

同安汀溪顶上人家

@苏黎晖kathy

同安汀溪顶上人家

第1天
2013-05-19 周日
汀溪顶上人家

借问人家何处有,手机遥指云端村。

近了...

树下娇娘轻踱。

云山相映。

曲径,农地,浄心田。

水云际,山树间。

白云依山起,绿荫遍地生。

放眼远山青,开窗日月进,天地得生命,灵性超常伦。

翠竹依依,小路谧谧。

花开当时节。

果结应时光。

溪水潺潺。

飞瀑荡漾。

径尽头,水开路。

两重奏,赞天歌。

凌空眺远。

竹影婆娑。

此回不舍离去,下次定当再访。

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论