Ajax-loader-64

游记加载中...

似水年华,枕水乌镇

@SF00001

似水年华,枕水乌镇

第1天
2013-05-19 周日
乌镇
Wuzhen Town
乌镇西栅
Xishan
乌镇西栅
Xishan
乌镇西栅
Xishan
第2天
2013-05-20 周一

清晨为客人取早餐的客栈老板们,一个篮子一张单子,不用付钱,直接取就可以了。

清晨为客人取早餐的客栈老板,是取而不是买哦!

乌镇西栅
Xishan
乌镇西栅
Xishan

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论