Ajax-loader-64

游记加载中...

想到了,就去

@奥翔国际航空

想到了,就去

第1天
2013-06-22 周六
青岛
Qingdao

准备出发

云端之上

宁波

到达

赶路

舟山
Zhoushan

沈家门半升洞码头,有雾

30分钟到达普陀山

普陀山
Putuo Mountain Putuoshan

普陀圣地

多宝塔

普济禅院

松鼠

同登彼岸

第2天
2013-06-23 周日
普陀山
Putuo Mountain Putuoshan

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论