Ajax-loader-64

游记加载中...

北海道薰衣草之旅

@FatImp

北海道薰衣草之旅

第1天
2013-07-12 周五
成田国际机场
Narita International Airport
新千岁机场
札幌火车站
札幌拉面共和国
Sapporo ramen republic
Sapporo Grand Hotel
第2天
2013-07-13 周六
札幌格兰德酒店
Sapporo Grand Hotel
札幌旧道厅
Docho Kyuhonchosya
札幌火车站
登别火车站
洞爷湖火车站
洞爷湖
Lake Toyako
洞爷观光酒店
我的评价:
第3天
2013-07-14 周日
洞爷火车站
五十铃食堂
Super北斗10号 往函馆
函馆火车站
Hotel Kikuya
函馆早市
Hakodate-Asaichi
函馆码头
Hakodate Port
函馆花火大会
第4天
2013-07-15 周一
Hotel Kikuya
函馆火车站
旭川火车站
美松庄旅馆
一藏拉面
第5天
2013-07-16 周二
美松庄旅馆
旭山动物园
Asahiyama Zoo
美瑛火车站
BIBI Guest House
第6天
2013-07-17 周三
BIBI Guest House
美瑛火车站
彩色之丘
Shikisai no Oka
草泥马农场
中富良野车站
Nakafurano
夕茜舍
第7天
2013-07-18 周四
夕茜舍
A Coop 超市
中富良野火车站
富良野火车站
唯我Coffee

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论