Ajax-loader-64

游记加载中...

西藏--扎什伦布寺

@728美丽心情

西藏--扎什伦布寺

第1天
2013-08-21 周三

感受着藏文化的严肃与神圣

扎什伦布寺
Tashilunpo Monastery
扎什伦布寺
Tashilunpo Monastery
扎什伦布寺
Tashilunpo Monastery

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论