Ajax-loader-64

游记加载中...

西双版纳游记

@黑妞张

西双版纳游记

第1天
2013-08-26 周一
西双版纳
Xishuangbanna

很美的彩虹…第一次见……

第2天
2013-08-27 周二
西双版纳
Xishuangbanna

很雄伟……

踩得屁股疼…

风和日丽…

做工精美…

第3天
2013-08-28 周三
西双版纳
Xishuangbanna
第4天
2013-08-29 周四
西双版纳
Xishuangbanna

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论