Ajax-loader-64

游记加载中...

看房记

@ZHU宝ZHU

看房记

第1天
2013-09-30 周一

第二套六合天裕。 4800。 两房

水晶城 小三房 4500

逸天广场。5000

钱江湾花园。两房。3800

钱江湾二,老装修带露台3800

太阳国际
20/30

4800

两房朝难
118

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论