Ajax-loader-64

游记加载中...

过剑门关

@鲜花满楼

过剑门关

第1天
2013-10-02 周三

一山衔一水,一水锁深秋。
拾阶三万四,独悼平襄侯。
天下三分乱,身生多事秋。
一心兴蜀汉,匹马戍剑州。
三军同敌忾,将军多计谋。
世事多奇诡,遗恨领益州。
后主不思蜀,君何愧武侯。
我邀君对饮,千古一风流。
天下分合事,一叶已知秋。

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论