Ajax-loader-64

游记加载中...

上海动物园游记

@我为你写诗-

上海动物园游记

第1天
2013-10-02 周三

记得在七八岁时去过上海动物园。那时叫西郊公园。现在回忆儿时,不禁唏嘘时间的无情。

上海动物园
Shanghai Zoo
上海动物园
Shanghai Zoo

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论