Ajax-loader-64

游记加载中...

人说山西好风光

@風薫_kaoru

人说山西好风光

第1天
2006-08-10 周四
五台山
Wutai Shan Five Terrace Mountain
第2天
2006-08-11 周五
应县木塔
Ying Xian Wooden Pagoda
悬空寺
Hengshan Hanging Temple Xuankong si
第3天
2006-08-12 周六
云冈石窟
Yungang Grottoes
晋寺庙
皮影
第4天
2006-08-13 周日
临汾
Linfen
壶口瀑布
Hukou Waterfall
第5天
2006-08-14 周一
王家大院
Wang s Family Compound Wang Jia Dayuan
第6天
2006-08-15 周二
乔家大院
Qiao s Family Compound Qiao Jia Dayuan
平遥
Pingyao

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论