Ajax-loader-64

游记加载中...

擎之普陀印象

@小擎儿AYA

擎之普陀印象

第1天
2013-09-27 周五

2013-9-27
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事心头挂,便是人间好时节——擎之普陀印象

普陀沈家门渔港
Shenjiamen

第一天高铁到达宁波市转汽车到达沈家门,第二天半升洞码头登岛,天气真真儿的好

第2天
2013-09-28 周六

普陀山是我国四大佛教名山之一。
普陀山素有“海天佛国”、“南海圣境”之称,寺院香烟缭绕,一派海天佛国景象。

普陀南海观音
Nanhai Guanyin

路遇苦行僧人,三步一跪拜

观音跳
Putuo Mountain Putuoshan
普陀法雨寺
Fayu Temple
佛顶山
Putuo Mountain Putuoshan
普陀山
Putuo Mountain Putuoshan

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论